Politica privind protecția datelor cu caracter personal

 

 1. Angajamentul nostru cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal

Website-ul http://www.luxgardenhotel.com/ aparține și este operat de către LE MANOIR GASTRONOMIE S.A.

LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal cu sediul în București, sector 1, str. Parângului nr. 76, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8576/2009, cod fiscal RO 2584976 – datele dumneavoastră vor face obiectul operării de către societatea noastră sau de către împuterniciții noștri.

Politica LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. privind protecția datelor cu caracter personal (“Politica de Confidențialitate”) se întemeiază pe Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care intră în vigoare de la 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în activitatea noastră curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, în ce situații transferăm date cu caracter personal și diversele drepturi și opțiuni de care dispuneți în acest sens. În același timp, Politica de Confidențialitate detaliază modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în gestionarea relației cu clienții, cel mai adesea pentru a vă ține la curent cu ofertele, serviciile, produsele noastre sau programele pe care le derulăm în domeniul turistic și hotelier.

Vă rugăm să consultați și Termenii și Condițiile noastre disponibile la adresa www.luxgardenhotel.com și Politica Cookie în care se explică folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru. Când utilizați serviciile noastre, respectiv accesați website-ul nostru, sunteți de acord cu termenii și condițiile prezentei Politici de Confidențialitate, cu Politica Cookie și cu Termenii și Condițiile noastre privind prestarea serviciilor către clienți și desfășurarea activității noastre în domeniul turistic și hotelier.

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate 

LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. prelucrează date cu caracter personal în desfășurarea activității de prestare a serviciilor în domeniul turistic și hotelier – date care aparțin, de regulă, clienților noștri persoane fizice, angajaților noștri și reprezentanților sau angajaților partenerilor noștri comerciali sau instituționali.

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include: nume, prenume, telefon, e-mail, adresa, cnp, act identitate, data nasterii.

 • Informații de contact, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa poștală, inclusiv adresa de domiciliu, țara, numărul de telefon mobil, data nașterii și adresa de e-mail – aceste date sunt colectate prin utilizarea formularului de rezervare de către clienții noștri.
 • Detalii ale comenzilor efectuate, inclusiv anumite preferințe sau necesități culinare (mâncare vegetariană, alergii la diverse produse), alte informații privind preferințele clienților cu ocazia sejurului la hotel (tipul de cameră dorit, servicii suplimentare oferite de hotel – masaj, SPA, închiriere biciclete mountain bike) ;
 • Informații care ne sunt necesare în scopul încheierii contractelor de prestări servicii hoteliere și pentru a vă emite facturile.

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate:

 • Prin accesarea de către clienți a website-ului și prin completarea formularului de rezervare;
 • Urmare a rezervării făcute de clienții noștri prin intermediul unor site-uri terțe de rezervari;
 • Prin utilizarea de către clienții noștri a adresei de e-mail și a numerelor de telefon, precum și a numărului de fax afișate la http://www.luxgardenhotel.com/en/location/ în vederea rezervării unui sejur, solicitării de informații sau transmiterii unor comunicări;
 • Prin completarea Formularului de Feedback de pe site-ul nostru afișat la http://www.luxgardenhotel.com/feedback/;
 • Prin abonarea dvs. la newsletter-ul nostru, conform formularului afișat pe pagina http://www.luxgardenhotel.com/newsletter/;
 • Prin transmiterea de către persoanele interesate de CV-uri în scopul formulării unei cereri de angajare – folosind adresa de contact prevăzută pe website. Independent de modalitatea de soluționare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-ați furnizat un termen rezonabil pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitați în mod expres contrariul.
 1. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Vă putem folosi datele cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Oferirea de servicii din domeniul turistic și hotelier, precum și servicii corelative acestora;
 • Completarea Fișelor de Cazare – obligație impusă de către Norma din 8 februarie 2001 aprobată prin HG 237/2001 cu privire la accesul, evidența și protecția turiștilor în structuri de primire turistice – Fișa de cazare se va completa de către fiecare client la momentul cazării, aceasta fiind disponibilă la recepția hotelului;
 • Respectarea altor obligații legale (cum ar fi obligații de păstrare a evidențelor contabile și a documentelor justificative) Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă specificată de legislația specială sau un termen rezonabil, având în vedere scopul prelucrării;
 • Analizarea și îmbunătățirea serviciilor și comunicărilor noastre către dumneavoastră;
 • Protejarea securității și gestionarea accesului la sediul nostru, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudelor sau a altor activități infracționale sau malițioase;
 • În scopul identificării persoanelor autorizate să tranzacționeze în numele clienților, beneficiarilor, furnizorilor și/sau prestatorilor noștri de servicii;
 • În orice scop aferent și/sau auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.  

În cazul în care ne-ați acordat expres consimțământul dumneavoastră, vă putem prelucra datele cu caracter personal și în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent cu serviciile și ofertele noastre;
 • Sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități sau evenimente promoționale, precum și transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către terți – parteneri ai Le Manoir Gastronomie S.A..
 1. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune care echivalează cu o prelucrare (colectare, stocare, înregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau organizația dumneavoastră este parte sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau organizația dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în vederea protejării intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese.

În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit. În același timp, ne vom lua garanții suplimentare că orice persoană fizică sau entitate care ne comunică datele dumneavoastră speciale cu caracter personal a obținut în prealabil consimțământul dumneavoastră.

Puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente.

În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la [email protected], să ne contactați la telefon 004-0372.057.100, sau să ne comunicați o scrisoare la adresa SC Le Manoir Gastronomie SA, Str. Sorica, nr. 10, Azuga, jud. Prahova, cod 105100. În toate cazurile, consimțământul va putea fi retras în același mod în care a fost acordat.

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea prestării serviciilor LE MANOIR GASTRONOMIE S.A, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

 1. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii ai LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. și de asemenea cu terți parteneri, dar numai pe baza acordului prealabil și neechivoc exprimat de către clienții noștri. În toate cazurile, însă, vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

 1. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

 1. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la [email protected]. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați.

În același timp, vom lua măsuri juste pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

 1. Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

LE MANOIR GASTRONOMIE S.A a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci când nu mai sunt necesare în mod rezonabil în Scopurile definite la punctul 3 de mai sus și LE MANOIR GASTRONOMIE S.A. nu mai are obligația legală de a continua să stocheze datele respective. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către LE MANOIR GASTRONOMIE S.A a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță.

 

 1. Drepturile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la informare – presupune informarea de o manieră concisă, transparentă și ușor accesibilă a persoanelor vizate cu privire la datele prelucrate;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, autoritatea publică din România, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, pagină de web http://www.dataprotection.ro, care are drept obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („ANSPDCP”), în cazul în care sesizați o  încălcare a GDPR-ului.

Dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected]. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor.

Vom lua în considerare orice solicitări sau plângeri pe care le primim și vă vom transmite un răspuns în timp util. Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul nostru și nu putem soluționa reclamațiile pe cale amiabilă, aveți dreptul de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România. 

 

 1. Actualizarea Politicii de Confidențialitate

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată în luna mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

Ne dorim să rămânem permanent în contact cu dumneavoastră în legătură cu oricare dintre aspectele privitoare la protecția confidențialității.

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări, observații sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected], să ne contactați la telefon 004-0372.057.100, sau să ne comunicați o scrisoare la adresa SC Le Manoir Gastronomie SA, Str. Sorica, nr. 10, Azuga, jud. Prahova, cod 105100.